| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور پزشکی هسته ای – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

پزشکی هسته ای

مرتب سازی بر اساس : :  

پزشکی هسته ای, مراکز تشخیصی, مراکز تصویربرداری

مسعود مصلحی

- پزشکی هسته ای؛ مراکز تشخیصی؛ مراکز تصویربرداری

اصفهان-خیابان خیام-بیمارستان سیدالشهداء-بخش گاما


پزشکی هسته ای, مراکز تشخیصی, مراکز تصویربرداری

مسعود عصار زادگان

- پزشکی هسته ای؛ مراکز تشخیصی؛ مراکز تصویربرداری

اصفهان-خیابان مصلی-كوچه واله-مجتمع كوثر-طبقه همكف


پزشکی هسته ای, مراکز تشخیصی, مراکز تصویربرداری

جواد عابدی

- پزشکی هسته ای؛ مراکز تشخیصی؛ مراکز تصویربرداری

اصفهان-خیابان محتشم كاشانی- جنب داروخانه دکتر احسان پور-مركزتصویربرداری سپاهان


پزشکی هسته ای, مراکز تشخیصی, مراکز تصویربرداری

سودابه سبحانی

- پزشکی هسته ای؛ مراکز تشخیصی؛ مراکز تصویربرداری

اصفهان-ابتدای خیابان محتشم کاشانی-ساختمان پارس-پزشکی هسته ای سپاهان


پزشکی هسته ای, مراکز تشخیصی, مراکز تصویربرداری

علیرضا رضایی

- پزشکی هسته ای؛ مراکز تشخیصی؛ مراکز تصویربرداری

اصفهان-ابتدای خیابان دقیقی-پزشکی هسته ای سپاهان


پزشکی هسته ای, مراکز تشخیصی, مراکز تصویربرداری

مرکز پزشکی هسته ای دی

- پزشکی هسته ای؛ مراکز تشخیصی؛ مراکز تصویربرداری

اصفهان، خیابان هشت بهشت، بین چهارراه ملک و گلزار