| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور عفونی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

عفونی

مرتب سازی بر اساس : :  

پزشکان و کارشناسان

آرزو یاقوت کار

- عفونی

اصفهان-خیابان هشت بهشت شرقی-روبروی مسجدامام حسن عسكری-ساختمان کیمیا


پزشکان و کارشناسان

امید هاشمی فرد

- عفونی

اصفهان-خیابان شمس آبادی-جنب بیمارستان سینا-كوچه شهریار-مجتمع مجید-واحد4


پزشکان و کارشناسان

سید محمد هاشمی جزی

- عفونی

اصفهان-خیابان بزرگمهر-روبروی بیمارستان شهیدصدوقی-كوی طاووس-مجتمع طاووس-طبقه اول


پزشکان و کارشناسان

منصوره نوربخش

- عفونی

اصفهان-خیابان شمس آبادی-جنب بسیج-مجتمع آلا-طبقه اول


پزشکان و کارشناسان

علی نصری نصرآبادی

- عفونی

اصفهان-خیابان شمس آبادی-خیابان پارس غربی-ساختمان مریم-طبقه اول


پزشکان و کارشناسان

محسن میدانی

- عفونی

اصفهان-بلوارصفه-بیمارستان الزهراء(س)-بخش عفونی


پزشکان و کارشناسان

سیده سهیلا منصوری

- عفونی

اصفهان-خیابان آمادگاه-ساختمان آژند- بلوک A- واحد101


پزشکان و کارشناسان

حمیدرضا منتظری

- عفونی

اصفهان-خیابان شمس آبادی-چهارراه قصر-ساختمان زرین


پزشکان و کارشناسان

شهین منتظرالقائم

- عفونی

اصفهان-خیابان ارتش-درمانگاه صاحب الزمان(عج)


پزشکان و کارشناسان

فرزانه معاضد

- عفونی

اصفهان-خیابان شمس آبادی-چهارراه عباس آباد-مجتمع آریاسپهر-طبقه3-واحد312


پزشکان و کارشناسان

محمد گرک یراقی

- عفونی

اصفهان-تقاطع خیابان خیام وپل مطهری-ساختمان مطهری-واحد1


پزشکان و کارشناسان

سید علی کاظمی

- عفونی

اصفهان-خیابان شمس آبادی-روبروی اورژانس بیمارستان عیسی ابن مریم-مجتمع مریم-بلوک اول-طبقه4