| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور فوق تخصص روماتولوژی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

فوق تخصص روماتولوژی

مرتب سازی بر اساس : :  

پزشکان و کارشناسان

دکتر زهرا موبدی

- فوق تخصص روماتولوژی؛ متخصص داخلی

اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، كوچه مسجدالرضا، ساختمان99 ، واحد31


پزشکان و کارشناسان

دکتر حمیدرضا موسوی

- فوق تخصص روماتولوژی؛ متخصص داخلی

اصفهان-خیابان آمادگاه-مجتمع آژند-بلوک B-واحد 307


پزشکان و کارشناسان

پیمان متقی

- فوق تخصص روماتولوژی؛ متخصص داخلی

اصفهان-خیابان توحیدمیانی-نرسیده به داروخانه دی


پزشکان و کارشناسان

منصور کریمی فر

- فوق تخصص روماتولوژی؛ متخصص داخلی

اصفهان-بلوارصفه-بیمارستان الزهراء(س)


پزشکان و کارشناسان

هادی کریم زاده

- فوق تخصص روماتولوژی؛ متخصص داخلی

اصفهان-چهارباغ خواجو-کوی نادریان-جنب مدرسه صدرپلاک1


پزشکان و کارشناسان

دکتر علی محمد فاطمی

- فوق تخصص روماتولوژی؛ متخصص داخلی

اصفهان،خیابان شمس آبادی،خیابان پارس،مجتمع پزشکی مریم،بلوک 2،طبقه 2


پزشکان و کارشناسان

سیدزهرا بنکدار

- فوق تخصص روماتولوژی؛ متخصص داخلی

اصفهان-خیابان مطهری-جنب قنادی پانته آ


پزشکان و کارشناسان

دکتر سید مهدی روضاتی

- فوق تخصص روماتولوژی؛ متخصص داخلی

اصفهان،خیابان شمس آبادی، جنب بیمارستان عیسی ابن مریم، مجتمع مریم، طبقه اول


پزشکان و کارشناسان

امیرحسین سالاری

- فوق تخصص روماتولوژی؛ متخصص داخلی

اصـفهان-خیابان آمادگاه-بلوك4-طبقه 2-ساختمان سپاهان


پزشکان و کارشناسان

منصور ثالثی

- فوق تخصص روماتولوژی؛ متخصص داخلی

اصفهان-خیابان آمادگاه-جنب داروخانه دکترشگریان-مجتمع ملاصدرا-طبقه2