| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور ابوالقاسم تدین – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

ابوالقاسم تدین

پزشکان و کارشناسان - جراحی عمومی؛ جراحی عمومی*

تلفن: 03132227505

تعداد بازدید: 336 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس:  اصفهان-خیابان آمادگاه-نرسیده به فلكه فلسطین -ساختمان داریوش-شماره311  

راه های ارتباطی

تلفن: 03132227505 
سایت:  
ایمیل: اصفهان 
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

متخصص جراحی عمومی

آدرس:  اصفهان-خیابان آمادگاه-نرسیده به فلكه فلسطین -ساختمان داریوش-شماره311

 

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشکان و کارشناسان

اسداله گمین چی

- جراحی عمومی؛ جراحی عمومی*

اصــفهان - خــیابان آپـادانااول - نبش كوی شهرزاد


پزشکان و کارشناسان

سید احمد امیری

- جراحی عمومی؛ جراحی عمومی*

اصفهان-خیابان آمادگاه-جنب فروشگاه جامكو


پزشکان و کارشناسان

نصراله مولوی

- جراحی عمومی؛ جراحی عمومی*

اصفهان-خیابان بزرگمهر-بیمارستان شهیدصدوقی


پزشکان و کارشناسان

علی امیرخان

- جراحی عمومی؛ جراحی عمومی*

اصفهان-خیابان میر-بیمارستان سپاهان