| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور اشرف کاظمی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

اشرف کاظمی

پزشکان و کارشناسان - مامائی

تلفن: 03137922939

تعداد بازدید: 180 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصــفهان - خــيابان هــزارجريب - دانشكده پرستاري ومامائي 

راه های ارتباطی

تلفن: 03137922939 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصــفهان – خــیابان هــزارجریب – دانشکده پرستاری ومامائی

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشکان و کارشناسان

بیتا نصر اصفهانی

- مامائی

اصفهان-خيابان شيخ بهايي-بيمارستان مهرگان


پزشکان و کارشناسان

صدیقه خسرویان

- مامائی

اصفهان-بلوار صفه- بيمارستان خانواده


پزشکان و کارشناسان

نسرین محمدعلی بیگی

- مامائی

اصـفهان - بــلوارشــفق - خـيابان نيروگاه معاونت بهره برداري


پزشکان و کارشناسان

شیرین شمس

- مامائی

اصفهان-خوراسگان-خيابان اباذر