| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور اعظم باقری – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

اعظم باقری

پزشک - مامائی

تلفن: 03133317091

تعداد بازدید: 77 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-رهنان-مركزبهداشتي درماني رهنان 

راه های ارتباطی

تلفن: 03133317091 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصفهان-رهنان-مرکزبهداشتی درمانی رهنان

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشک

مریم حقانی

- مامائی

اصفهان-خيابان مطهري-بيمارستان شهيد بهشتي