| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور الهام اسمعیلی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

الهام اسمعیلی

پزشک - پزشک عمومی

تلفن: 03148674301

تعداد بازدید: 50 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-روستای زیار-درمانگاه بهداشتی درمانی روستای زیار  

راه های ارتباطی

تلفن: 03148674301 
سایت:  
ایمیل: اصفهان 
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

پزشک عمومی
آدرس: اصفهان-روستای زیار-درمانگاه بهداشتی درمانی روستای زیار

 

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشک

مهرداد برجیان

- پزشک عمومی

اصفهان-بهارستان-خيابان الفت-مركزاعتياددكتربرجيان


پزشک

احمد پورمحمد

- پزشک عمومی

اصفهان-انتهاي خيابان كاوه-شهرك وليعصر-ايستگاه مسجد


پزشک

احمد بیگی

- پزشک عمومی

اصفهان-خيابان امام خميني-روبروي خيابان خانه اصفهان


پزشک

تقی صمصام شریعت

- پزشک عمومی

اصفهان-خيابان فلسطين-جنب کوچه حسن آباد-مجتمع سپيد