| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور خدیجه باقری – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

خدیجه باقری

پزشک - مامائی

تعداد بازدید: 83 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان - خيابان جامي - مركزبهداشتي درماني جامي 

راه های ارتباطی

تلفن:  
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصفهان – خیابان جامی – مرکزبهداشتی درمانی جامی

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشک

خدیجه نجفی

- مامائی

اصفهان-پل فلزي-بيمارستان شهيدبهشتي


پزشک

مریم ذوالفقاری

- مامائی

اصفهان-خيابان شمس آبادي-بيمارستان عيسي ابن مريم