| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور خدیجه برومندفر – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

خدیجه برومندفر

پزشک - مامائی

تعداد بازدید: 77 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان - دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دانشكده پرستاري 

راه های ارتباطی

تلفن:  
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصفهان – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده پرستاری

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشک

زهراالسادات مهاجر

- مامائی

اصفهان-خيابان کاوه-خيابان دکتر غرضي-بيمارستان غرضي-بخش زايشگاه


پزشک

فاطمه احمدی

- مامائی

اصفهان-خيابان شمس آبادي-روبروي بيمارستان سينا-جنب مطب دکترميرفندرسکي