| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور خدیجه کشاورز گندمانی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

خدیجه کشاورز گندمانی

پزشک - مامائی

تلفن: 03134459968

تعداد بازدید: 64 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-خيابان هاتف-دارالشفاي زهراي مرضيه (س) 

راه های ارتباطی

تلفن: 03134459968 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصفهان-خیابان هاتف-دارالشفای زهرای مرضیه (س)

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشک

سمیه شهباز

- مامائی

اصفهان-خيابان بزرگمهر-بيمارستان شهيد صدوقي


پزشک

فرزانه کمائی

- مامائی

اصــفهان - خــيابان طالــقاني - كوي سرتيپ بيمارستان احمديه


پزشک

شیرین شمس

- مامائی

اصفهان-خوراسگان-خيابان اباذر