| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور خدیجه کشاورز گندمانی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

خدیجه کشاورز گندمانی

پزشکان و کارشناسان - مامائی

تلفن: 03134459968

تعداد بازدید: 90 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-خيابان هاتف-دارالشفاي زهراي مرضيه (س) 

راه های ارتباطی

تلفن: 03134459968 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصفهان-خیابان هاتف-دارالشفای زهرای مرضیه (س)

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشکان و کارشناسان

فردوس طالبیان

- مامائی

اصفهان-خيابان ابن سينا-معاونت بهداشتي


پزشکان و کارشناسان

زهرا مالوردی

- مامائی

اصفهان-فلكه شهداء-ابتداي خيابان ابن سينا-درمانگاه ابن سينا


پزشکان و کارشناسان

زهره پوستی

- مامائی

اصفهان-خيابان چهارياغ بالا-بيمارستان دكترشريعتي-زايشگاه