| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور دکتر مریم كندری – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

دکتر مریم كندری

پزشک - دندانپزشک عمومی؛ دندانپزشکی

تعداد بازدید: 110 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:
شهر:
منطقه:
آدرس: اصفهان-خیابان توحیدمیانی-درمانگاه صنعت نفت اصفهان 

راه های ارتباطی

تلفن:  
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

آدرس: اصفهان-خیابان توحیدمیانی-درمانگاه صنعت نفت اصفهان

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشک

زهرا شبانی

- دندانپزشک عمومی؛ دندانپزشکی

اصفهان-خیابان چهارباغ بالا-ساختمان ماكان2


پزشک

محمدرضا طلائی پاشیری

- دندانپزشک عمومی؛ دندانپزشکی

اصفهان-سپاهان شهر-بلوارغدیر-نبش فارابی2-ساختمان نگین2-طبقه اول


پزشک

دکتر فرانك کیان وش

- دندانپزشک عمومی؛ دندانپزشکی

اصفهان-خیابان شمس آبادی-روبروی بیمارستان سینا-ساختمان فارابی


پزشک

دکتر محبوبه لطفی

- دندانپزشک عمومی؛ دندانپزشکی

اصفهان-خیابان پروین-چهارراه صباحی-مجتمع شهیدرجائی