| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور راضیه بینا – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

راضیه بینا

پزشک - مامائی

تلفن: 03134456064

تعداد بازدید: 69 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-خيابان هاتف-دارالشفاء زهراي مرضيه(س) 

راه های ارتباطی

تلفن: 03134456064 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصفهان-خیابان هاتف-دارالشفاء زهرای مرضیه(س)

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشک

محبوبه والیانی

- مامائی

اصفهان-خيابان هزارجريب-دانشكده پرستاري ومامائي


پزشک

مهسا شکور زیارتگاهی

- مامائی

اصفهان-خيابان هزارجريب-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-مركزمطالعات وتوسعه آموزش پزشكي