| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور روشنک حسن زهرائی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

روشنک حسن زهرائی

پزشک - مامائی

تلفن: 03137922914

تعداد بازدید: 79 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-خيابان هزارجريب-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-دانشكده پرستاري ومامائي-گروه مامائي 

راه های ارتباطی

تلفن: 03137922914 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصفهان-خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-دانشکده پرستاری ومامائی-گروه مامائی

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشک

منیژه شمسبگی

- مامائی

اصــــفهان - خيابان كاوه - بيمارستان دكترغرضي