زهراسادات محمدی | پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور زهراسادات محمدی | پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

زهراسادات محمدی

پزشکان و کارشناسان - مامائی

تلفن: 03135591416

تعداد بازدید: 96 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-سودان-مرکزبهداشت جامعه سودان ضميمه 

راه های ارتباطی

تلفن: 03135591416 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصفهان-سودان-مرکزبهداشت جامعه سودان ضمیمه

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشکان و کارشناسان

ژینوس شاه زمانی

- مامائی

اصفهان-خيابان شهيدان غربي-خيابان ملت-طبقه فوقاني عطاري محمد


پزشکان و کارشناسان

اعظم گودرزی سرارودی

- مامائی

اصفهان-چهارراه هشت بهشت غربي-ساختمان سروش-طبقه اول-واحد4


پزشکان و کارشناسان

نازی کریمی

- مامائی

اصفهان - روســتاي نــيك آبادجــرقـــويه زايشگاه بيمارستان امام خميني