| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور زهرا محبی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

زهرا محبی

پزشکان و کارشناسان - مامائی

تلفن: 03132250041

تعداد بازدید: 99 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-خيابان عسگريه -بيمارستان عسگريه 

راه های ارتباطی

تلفن: 03132250041 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصفهان-خیابان عسگریه -بیمارستان عسگریه

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشکان و کارشناسان

مریم شکرین

- مامائی

اصفهان - خيابان ابن سينا - بيمارستان امين


پزشکان و کارشناسان

الهام سلیمانی

- مامائی

اصفهان-ابتداي خيابان پروين دوم-جنب داروخانه دكترسمسارزاده


پزشکان و کارشناسان

فرزانه ذره

- مامائی

اصفهان-رهنان-ميدان شهداء-درمانگاه شهداي رهنان


پزشکان و کارشناسان

طاهره هاشمی

- مامائی

اصفهان-بلوارصفه-بيمارستان الزهراء(س)-بخش ليبر