| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور زهرا محبی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

زهرا محبی

پزشک - مامائی

تلفن: 03132250041

تعداد بازدید: 76 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-خيابان عسگريه -بيمارستان عسگريه 

راه های ارتباطی

تلفن: 03132250041 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصفهان-خیابان عسگریه -بیمارستان عسگریه

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشک

مریم آقائی

- مامائی

اصفهان-خيابان عسكريه-بيمارستان عسكريه


پزشک

سوسن سادات گوشه

- مامائی

اصفهان-خيابان مشتاق دوم-مرکز باروري و ناباروري اصفهان


پزشک

خدیجه باقری

- مامائی

اصفهان - خيابان جامي - مركزبهداشتي درماني جامي


پزشک

فتانه پهلوان

- مامائی

اصفهان-ملك شهر-خيابان مطهري-طبقه زيرين داروخانه سينا