| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور زهره حقوقی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

زهره حقوقی

پزشکان و کارشناسان - مامائی

تلفن: 03134393696

تعداد بازدید: 107 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-ملك شهر-خيابان مطهري-نبش كوچه سوسن-مجتمع پزشكان-طبقه دوم 

راه های ارتباطی

تلفن: 03134393696 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصفهان-ملک شهر-خیابان مطهری-نبش کوچه سوسن-مجتمع پزشکان-طبقه دوم

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشکان و کارشناسان

فرانک برندگی

- مامائی

اصفهان-پل فلزي-بيمارستان شهيدبهشتي


پزشکان و کارشناسان

زهرا روح افزا

- مامائی

اصفهان-خيابان عسكريه-بيمارستان عسكريه


پزشکان و کارشناسان

معصومه گودرزی خویگانی

- مامائی

اصفهان-خيابان هزارجريب-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-دانشکده پرستاري-گروه مامائي