زهره چلمقانی قهه | پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور زهره چلمقانی قهه | پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

زهره چلمقانی قهه

پزشکان و کارشناسان - مامائی

تلفن: 03136617062

تعداد بازدید: 81 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-خيابان فيض -ابتداي خيابان شيخ مفيد-مرکز بهداشت شماره يک 

راه های ارتباطی

تلفن: 03136617062 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصفهان-خیابان فیض -ابتدای خیابان شیخ مفید-مرکز بهداشت شماره یک

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشکان و کارشناسان

سهیلا احسان پور

- مامائی

اصــفهان - خــيابان هزارجريب - دانشــكده پرستاري - گروه مامائي


پزشکان و کارشناسان

لیلا رهو

- مامائی

اصفهان-خيابان شمس آبادي-بيمارستان عيسي ابن مريم


پزشکان و کارشناسان

سیده زینب حسینی

- مامائی

اصفهان-گزوبرخوار-خيابان وليعصر-درمانگاه تامين اجتماعي