| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور سعیده سعادتی بروجنی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

سعیده سعادتی بروجنی

شنوایی سنجی, مراکز تشخیصی - شنوایی سنجی؛ مراکز تشخیصی

تعداد بازدید: 184 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-بلوار صفه-بیمارستان الزهراء (س)-بخش کاشت حلزون  

راه های ارتباطی

تلفن:  
سایت:  
ایمیل: اصفهان 
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

شنوایی سنجی
آدرس:اصفهان-بلوار صفه-بیمارستان الزهراء (س)-بخش کاشت حلزون

تلفن:03136686653

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


بینایی سنجی, مراکز تشخیصی

عینک بزرگمهر

- بینایی سنجی؛ مراکز تشخیصی

اصفهان-خیابان بزرگمهر-چهارراه هشت بهشت-جنب طوس چینی-عینک بزرگمهر


رادیولوژی و سونوگرافی, مراکز تشخیصی, مراکز تصویربرداری

رادیولوژی سروش

- رادیولوژی و سونوگرافی؛ مراکز تشخیصی؛ مراکز تصویربرداری

اصفهان-خیابان سروش-جنب داروخانه شبانه روزی ولی عصر-رادیولوژی سروش


آزمایشگاه, مراکز تشخیصی

آذر برادران قهفرخی

- آزمایشگاه؛ مراکز تشخیصی

اصفهان-بلوارصفه-بیمارستان الزهراء(س)-بخش پاتولوژی 


رادیولوژی و سونوگرافی, مراکز تشخیصی, مراکز تصویربرداری, مراکز درمانی

رادیولوژی دکتر طاهری

- رادیولوژی و سونوگرافی؛ مراکز تشخیصی؛ مراکز تصویربرداری؛ مراکز درمانی

اصفهان، خیابان توحیدمیانی، جنب داروخانه دی، ساختمان پردیس، رادیولوژی دکترطاهری