| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور سمیه حاتمیان جزی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

سمیه حاتمیان جزی

پزشک - مامائی

تلفن: 03132330043

تعداد بازدید: 63 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-خيابان شيخ بهائي-بيمارستان مهرگان 

راه های ارتباطی

تلفن: 03132330043 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصفهان-خیابان شیخ بهائی-بیمارستان مهرگان

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشک

راحله باطنی

- مامائی

اصفهان-خيابان بلوار صفه-بيمارستان خانواده


پزشک

نسیم بحرینی

- مامائی

اصــفهان - خــيابان سپهسالار - بيمارستان حجتيه