| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور سوسن سلیمانی ورپشتی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

سوسن سلیمانی ورپشتی

پزشکان و کارشناسان - مامائی

تلفن: 03134395849

تعداد بازدید: 128 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-ملک شهر-خيابان مطهري-مجتمع پزشکي آريا 

راه های ارتباطی

تلفن: 03134395849 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصفهان-ملک شهر-خیابان مطهری-مجتمع پزشکی آریا

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشکان و کارشناسان

سمیه آقاجانی

- مامائی

اصفهان-خيابان شهيدان غربي-مركزبهداشتي درماني برزان


پزشکان و کارشناسان

بهناز باردل

- مامائی

اصفهان-بلوارصفه-بيمارستان الزهراء(س)