| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور سید رضا اسحاقی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

سید رضا اسحاقی

پزشکان و کارشناسان - پزشک اجتماعی

تلفن: 03132229504

تعداد بازدید: 207 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس:  اصفهان-میدان خواجو-مرکز تخصصی سالمندان سپیده  

راه های ارتباطی

تلفن: 03132229504 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشکان و کارشناسان

ندا معتمدی قهفرخی

- پزشک اجتماعی

اصفهان-خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشكی اصفهان-گروه پزشكی اجتماعی


پزشکان و کارشناسان

رضا روزبهانی

- پزشک اجتماعی

اصفهان-خیابان هزارجریب-ستاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


پزشکان و کارشناسان

زیبا فرج زادگان

- پزشک اجتماعی

اصفهان-خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-گروه پزشکی اجتماعی


پزشکان و کارشناسان

الهام معظم

- پزشک اجتماعی

اصفهان-خیابان خیام-بیمارستان سیدالشهداء