| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور سید محمد ابطحی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

سید محمد ابطحی

پزشک - جراحی عمومی؛ متخصص جراحی

تعداد بازدید: 190 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس:  اصفهان-خیابان ابن سینا-بیمارستان امین  

راه های ارتباطی

تلفن:  
سایت:  
ایمیل: اصفهان 
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

متخصص جراحی عمومی

آدرس:  اصفهان-خیابان ابن سینا-بیمارستان امین

تلفن: 03134455057

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشک

مسیح معصومی

- جراحی عمومی؛ متخصص جراحی

اصفهان-خیابان آیت اله کاشانی-بیمارستان آیت اله کاشانی


پزشک

عباسعلی دانش نیا

- جراحی عمومی؛ متخصص جراحی

اصفهان-خیابان آمادگاه-چهارراه محمدآباد


پزشک

دکتر بختیار خدادادی

- جراحی عمومی؛ متخصص جراحی

اصفهان-خیابان آمادگاه-جنب فروشگاه دوریس -مجتمع بهبود - کوچه شماره 19 - بن بست قاضی ها


پزشک

عبداله متقی

- جراحی عمومی؛ متخصص جراحی

اصفهان-خیابان آمادگاه-جنب داروخانه اصفهان