| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور شادی شریفان – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

شادی شریفان

پزشکان و کارشناسان - مامائی

تعداد بازدید: 129 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-خيابان ميرزا طاهر-کوچه شهيد بهشتي-کوچه شهيد کاظمي-مجتمع مسکوني افتخار-طبقه اول 

راه های ارتباطی

تلفن:  
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصفهان-خیابان میرزا طاهر-کوچه شهید بهشتی-کوچه شهید کاظمی-مجتمع مسکونی افتخار-طبقه اول

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشکان و کارشناسان

خدیجه باقری

- مامائی

اصفهان - خيابان جامي - مركزبهداشتي درماني جامي


پزشکان و کارشناسان

زهره زمانی نیسیانی

- مامائی

اصــفهان - خــيابان بـزرگمهر - بيمارستان آيت اله شهيدصدوقي


پزشکان و کارشناسان

فاطمه ترابی

- مامائی

اصفهان-خوراسگان-دانشگاه آزاداسلامي اسلامي خوراسگان