| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور شهزاد خدابنده سامانی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

شهزاد خدابنده سامانی

پزشک - مامائی

تلفن: 031230043-5

تعداد بازدید: 132 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصــفهان - خــيابان شيخ بهائي - بيمارستان مهرگان 

راه های ارتباطی

تلفن: 031230043-5 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصــفهان – خــیابان شیخ بهائی – بیمارستان مهرگان

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشک

افسانه افقری

- مامائی

اصفهان-خيابان هزارجريب-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-دانشكده پرستاري ومامائي-گروه مامائي


پزشک

شیوا تنهایی

- مامائی

اصفهان-پل فلزي-بيمارستان شهيد بهشتي


پزشک

مژگان نظری

- مامائی

اصفهان-دروازه تهران-پشت بانك مسكن-درمانگاه بقيه اله