| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور عبداله خسروی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

عبداله خسروی

شنوایی سنجی, مراکز تشخیصی - شنوایی سنجی؛ مراکز تشخیصی

تعداد بازدید: 128 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-خیابان بزرگمهر-بیمارستان شهیدصدوقی-بخش شنوائی سنجی  

راه های ارتباطی

تلفن:  
سایت:  
ایمیل: اصفهان 
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

شنوایی سنجی
آدرس:اصفهان-خیابان بزرگمهر-بیمارستان شهیدصدوقی-بخش شنوائی سنجی

تلفن:0313650365

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


بینایی سنجی, مراکز تشخیصی

ماندانا رودینی

- بینایی سنجی؛ مراکز تشخیصی

اصفهان-خیابان مشتاق سوم-بلوارارغوانیه-بیمارستان فارابی


شنوایی سنجی, مراکز تشخیصی

سیدمجید نوربخش

- شنوایی سنجی؛ مراکز تشخیصی

اصفهان-خیابان شمس آبادی-ساختمان178


رادیولوژی و سونوگرافی, مراکز تشخیصی, مراکز تصویربرداری

وحید ضرابی

- رادیولوژی و سونوگرافی؛ مراکز تشخیصی؛ مراکز تصویربرداری

اصفهان-خیابان سروش-روبروی دبیرستان هاتف


آزمایشگاه, مراکز تشخیصی

فرشته محمدی زاده

- آزمایشگاه؛ مراکز تشخیصی

 اصفهان-پل فلزي-بيمارستان شهيدبهشتي-بخش پاتولوژي