| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور علیرضا ابوطالبی قهنویه – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

علیرضا ابوطالبی قهنویه

پزشک - طب اورژانس

تلفن: 03136685555

تعداد بازدید: 146 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس:  اصفهان-خیابان بلوارصفه-بیمارستان الزهرا  

راه های ارتباطی

تلفن: 03136685555 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشک

عبدالرحیم صانعی

- طب اورژانس

اصفهان -خیابان شریعتی-بیمارستان شریعتی-بخش اورژانس


پزشک

مسعود حیدریان

- طب اورژانس

اصفهان-بلوارصفه-بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح اصفهان


پزشک

فرهاد حیدری

- طب اورژانس

اصفهان-بلوارصفه-بیمارستان الزهراء(س)


پزشک

کیهان گلشنی

- طب اورژانس

اصفهان-بلوارصفه-بیمارستان الزهراء(س)