علیرضا ابوطالبی قهنویه | پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور علیرضا ابوطالبی قهنویه | پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

علیرضا ابوطالبی قهنویه

پزشکان و کارشناسان - طب اورژانس

تلفن: 03136685555

تعداد بازدید: 168 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس:  اصفهان-خیابان بلوارصفه-بیمارستان الزهرا  

راه های ارتباطی

تلفن: 03136685555 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشکان و کارشناسان

مسعود حیدریان

- طب اورژانس

اصفهان-بلوارصفه-بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح اصفهان


پزشکان و کارشناسان

کریم سهرابی

- طب اورژانس

اصفهان-خیابان ابن سینا-بیمارستان امین


پزشکان و کارشناسان

محسن فرقانی

- طب اورژانس

اصفهان-خیابان آپادانا اول -معاونت درمان


پزشکان و کارشناسان

سید حامد خواجه باشی

- طب اورژانس

اصفهان-خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان