| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور علیرضا ابوطالبی قهنویه – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

علیرضا ابوطالبی قهنویه

پزشک - طب اورژانس

تلفن: 03136685555

تعداد بازدید: 100 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس:  اصفهان-خیابان بلوارصفه-بیمارستان الزهرا  

راه های ارتباطی

تلفن: 03136685555 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشک

کریم سهرابی

- طب اورژانس

اصفهان-خیابان ابن سینا-بیمارستان امین


پزشک

حسین خدادادی

- طب اورژانس

اصفهان-خیابان این سینا-بیمارستان امین-بخش اورژانس