| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور فاطمه احمدی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

فاطمه احمدی

پزشکان و کارشناسان - مامائی

تلفن: 03132345749

تعداد بازدید: 73 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-خيابان شمس آبادي-روبروي بيمارستان سينا-جنب مطب دکترميرفندرسکي 

راه های ارتباطی

تلفن: 03132345749 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصفهان-خیابان شمس آبادی-روبروی بیمارستان سینا-جنب مطب دکترمیرفندرسکی

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشکان و کارشناسان

تبسم احتشام زاده

- مامائی

اصفهان-خيابان آپادانادوم-مرکزمشاوره بهزيستي


پزشکان و کارشناسان

شیوا تنهایی

- مامائی

اصفهان-پل فلزي-بيمارستان شهيد بهشتي


پزشکان و کارشناسان

طیبه قربانی جنت

- مامائی

اصفهان-بلوار صفه-بيمارستان خانواده