| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور فاطمه ترابی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

فاطمه ترابی

پزشک - مامائی

تعداد بازدید: 60 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-خوراسگان-دانشگاه آزاداسلامي اسلامي خوراسگان 

راه های ارتباطی

تلفن:  
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصفهان-خوراسگان-دانشگاه آزاداسلامی اسلامی خوراسگان

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشک

فرزانه کمائی

- مامائی

اصــفهان - خــيابان طالــقاني - كوي سرتيپ بيمارستان احمديه


پزشک

مریم کاظمی

- مامائی

اصفهان-خيابان ابن سينا-معاونت بهداشتي