| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور فرزانه اکبری – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

فرزانه اکبری

پزشکان و کارشناسان - پزشک عمومی

تعداد بازدید: 161 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-خیابان کهندژ-طبقه فوقانی داروخانه تابش  

راه های ارتباطی

تلفن:  
سایت:  
ایمیل: اصفهان 
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

پزشک عمومی
آدرس: اصفهان-خیابان کهندژ-طبقه فوقانی داروخانه تابش

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشکان و کارشناسان

غلامرضا دهقانی

- پزشک عمومی

اصفهان-بلوارآئينه خانه-اداره کل بيمه خدمات درماني استان اصفهان


پزشکان و کارشناسان

مژگان سپهری منش

- پزشک عمومی

اصفهان-مبارکه-شبکه بهداشت و درمان


پزشکان و کارشناسان

فاطمه سلطانی

- پزشک عمومی

اصفهان-فلکه ارتش-ابتداي خيابان وحيد-نبش کوچه فرح انگيز-دفتر اسناد رسمي 344-خانم مرضيه سلطاني


پزشکان و کارشناسان

الهام هادی

- پزشک عمومی

اصفهان-خيابان طيب-بيمارستان احمديه