| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور فرهاد شیرانی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

فرهاد شیرانی

پزشکان و کارشناسان - طب اورژانس

تلفن: 03134455051

تعداد بازدید: 197 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس:  اصفهان-خیابان ابن سینا-بیمارستان امین  

راه های ارتباطی

تلفن: 03134455051 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشکان و کارشناسان

کریم سهرابی

- طب اورژانس

اصفهان-خیابان ابن سینا-بیمارستان امین


پزشکان و کارشناسان

محمد نصر اصفهانی

- طب اورژانس

اصفهان-خیابان کاشانی-بیمارستان کاشانی


پزشکان و کارشناسان

امید احمدی

- طب اورژانس

اصفهان-بلوارصفه-بیمارستان الزهراء(س)


پزشکان و کارشناسان

سید علی میربد

- طب اورژانس

اصفهان-بلوارصفه-بیمارستان الزهراء(س)-گروه طب اورژانس