| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور فروزان ابراهیمی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

فروزان ابراهیمی

پزشک - مامائی

تلفن: 03135671002

تعداد بازدید: 55 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-خيابان زينبيه-درمانگاه دوطفلان 

راه های ارتباطی

تلفن: 03135671002 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصفهان-خیابان زینبیه-درمانگاه دوطفلان

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشک

رامک درویشی

- مامائی

اصــفهان - خــيابان سپهسالار - بيمارستان حجتيه


پزشک

صغری رجب پورهمتی

- مامائی

اصفهان-خيابان چمران-خيابان ال محمد-طبقه فوقاني داروخانه دکترطاهريان


پزشک

محبوبه هوشیار

- مامائی

اصــفهان - دانــشگاه عــلوم پزشكي اصفهان دانشكده مامائي


پزشک

محبوبه بنیانیان

- مامائی

اصفهان-خيابان هزارجريب-دانشكده پزشكي-گروه قارچ وانگل شناسي