| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور لاله شارق بروجنی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

لاله شارق بروجنی

پزشک - مامائی

تلفن: 03132367001

تعداد بازدید: 71 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-خيابان مطهري-پل فلزي-بيمارستان شهيد بهشتي 

راه های ارتباطی

تلفن: 03132367001 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصفهان-خیابان مطهری-پل فلزی-بیمارستان شهید بهشتی

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه