| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور لیلااحمدی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

لیلااحمدی

شنوایی سنجی, مراکز تشخیصی - شنوایی سنجی؛ مراکز تشخیصی

تعداد بازدید: 195 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-بلوارصفه-بیمارستان الزهراء-بخش شنوائی سنجی 

راه های ارتباطی

تلفن:  
سایت:  
ایمیل: اصفهان 
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

شنوایی سنجی
آدرس:اصفهان-بلوارصفه-بیمارستان الزهراء-بخش شنوائی سنجی

تلفن:0313255555

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


رادیولوژی و سونوگرافی, مراکز تشخیصی, مراکز تصویربرداری

منیژه نجفی

- رادیولوژی و سونوگرافی؛ مراکز تشخیصی؛ مراکز تصویربرداری

اصفهان-خیابان رودكی-مركزجراحی اردیبهشت


رادیولوژی و سونوگرافی, مراکز تشخیصی, مراکز تصویربرداری

فروزان دامن پاک

- رادیولوژی و سونوگرافی؛ مراکز تشخیصی؛ مراکز تصویربرداری

اصفهان-خیابان کاوه-بیمارستان دکترغرضی


آزمایشگاه, مراکز تشخیصی

احمد قوامی نژاد

- آزمایشگاه؛ مراکز تشخیصی

 اصفـهان-خيابان شمس آبادي-ابتداي خيابان پارس-آزمايشگاه خواجه نصير 


آزمایشگاه, مراکز تشخیصی

شیدا سوادکوهی

- آزمایشگاه؛ مراکز تشخیصی

اصفهان-خیابان بزرگمهر-بیمارستان شهیدصدوقی-آزمایشگاه پاتولوژی