مجید زمانی علویجه | پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور مجید زمانی علویجه | پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

مجید زمانی علویجه

پزشکان و کارشناسان - طب اورژانس

تلفن: 03136202020

تعداد بازدید: 192 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس:  اصفهان-بلوارصفه-بیمارستان الزهراء(س)  

راه های ارتباطی

تلفن: 03136202020 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشکان و کارشناسان

فرهاد شیرانی

- طب اورژانس

اصفهان-خیابان ابن سینا-بیمارستان امین


پزشکان و کارشناسان

فرهاد حیدری

- طب اورژانس

اصفهان-بلوارصفه-بیمارستان الزهراء(س)


پزشکان و کارشناسان

سید حامد خواجه باشی

- طب اورژانس

اصفهان-خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


پزشکان و کارشناسان

محمد نصر اصفهانی

- طب اورژانس

اصفهان-خیابان کاشانی-بیمارستان کاشانی