| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور محبوبه هوشیار – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

محبوبه هوشیار

پزشکان و کارشناسان - مامائی

تعداد بازدید: 211 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصــفهان - دانــشگاه عــلوم پزشكي اصفهان دانشكده مامائي 

راه های ارتباطی

تلفن:  
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصــفهان – دانــشگاه عــلوم پزشکی اصفهان دانشکده مامائی

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشکان و کارشناسان

خدیجه ارغنده

- مامائی

اصفهان-خيابان شمس آبادي-بيمارستان سينا


پزشکان و کارشناسان

فاطمه عظیمی

- مامائی

اصفهان-خيابان آتشگاه-جنب بانک مسکن


پزشکان و کارشناسان

اعظم عباسی

- مامائی

اصفهان-خيابان هزارجريب-ستاد مرکزي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-ساختمان شماره3