مسعود حیدریان | پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور مسعود حیدریان | پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

مسعود حیدریان

پزشکان و کارشناسان - طب اورژانس

تلفن: 03136266411

تعداد بازدید: 181 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس:  اصفهان-بلوارصفه-بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح اصفهان  

راه های ارتباطی

تلفن: 03136266411 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشکان و کارشناسان

پزمان منزه

- طب اورژانس

اصفهان-خیابان بزرگمهر-بیمارستان شهیدصدوقی


پزشکان و کارشناسان

حسین خدادادی

- طب اورژانس

اصفهان-خیابان این سینا-بیمارستان امین-بخش اورژانس


پزشکان و کارشناسان

امید احمدی

- طب اورژانس

اصفهان-بلوارصفه-بیمارستان الزهراء(س)


پزشکان و کارشناسان

فرهاد شیرانی

- طب اورژانس

اصفهان-خیابان ابن سینا-بیمارستان امین