| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور مسعود حیدریان – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

مسعود حیدریان

پزشک - طب اورژانس

تلفن: 03136266411

تعداد بازدید: 164 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس:  اصفهان-بلوارصفه-بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح اصفهان  

راه های ارتباطی

تلفن: 03136266411 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشک

عبدالرحیم صانعی

- طب اورژانس

اصفهان -خیابان شریعتی-بیمارستان شریعتی-بخش اورژانس


پزشک

امید احمدی

- طب اورژانس

اصفهان-بلوارصفه-بیمارستان الزهراء(س)


پزشک

بابک معصومی

- طب اورژانس

اصفهان-بلوارصفه-بیمارستان الزهراء(س)


پزشک

کریم سهرابی

- طب اورژانس

اصفهان-خیابان ابن سینا-بیمارستان امین