| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور معصومه زمانی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

معصومه زمانی

پزشک - مامائی

تلفن: 03132250041

تعداد بازدید: 56 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-خيابان عسگريه-بيمارستان عسگريه 

راه های ارتباطی

تلفن: 03132250041 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصفهان-خیابان عسگریه-بیمارستان عسگریه

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشک

فاطمه خلیلی

- مامائی

اصفهان-خانه اصفهان-خيابان گلخانه-مجتمع پزشكي حضرت ابوالفضل (ع)


پزشک

افسانه زاغیان

- مامائی

اصفهان-اشکاوند-مرکزبهداشتي درماني اشکاوند