| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور مهدی نصر اصفهانی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

مهدی نصر اصفهانی

پزشک - طب اورژانس

تلفن: 03136202020

تعداد بازدید: 142 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر:
منطقه:
آدرس:  اصفهان-بلوارصفه-بیمارستان الزهراء(س)  

راه های ارتباطی

تلفن: 03136202020 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشک

مهرنوش شفیعی

- طب اورژانس

اصفهان-خیابان ابن سینا-اورژانس بیمارستان امین


پزشک

رضا عزیزخانی

- طب اورژانس

اصفهان-بلوارصفه-بیمارستان الزهراء(س)-دفترگروه طب اورژانس


پزشک

فرهاد شیرانی

- طب اورژانس

اصفهان-خیابان ابن سینا-بیمارستان امین