| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور مهرنوش شفیعی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

مهرنوش شفیعی

پزشکان و کارشناسان - طب اورژانس

تلفن: 03134455051

تعداد بازدید: 222 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس:  اصفهان-خیابان ابن سینا-اورژانس بیمارستان امین  

راه های ارتباطی

تلفن: 03134455051 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشکان و کارشناسان

عبدالرحیم صانعی

- طب اورژانس

اصفهان -خیابان شریعتی-بیمارستان شریعتی-بخش اورژانس


پزشکان و کارشناسان

محسن فرقانی

- طب اورژانس

اصفهان-خیابان آپادانا اول -معاونت درمان


پزشکان و کارشناسان

بابک معصومی

- طب اورژانس

اصفهان-بلوارصفه-بیمارستان الزهراء(س)