| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور مهرنوش فتاحی سده – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

مهرنوش فتاحی سده

پزشکان و کارشناسان - مامائی

تلفن: 03134201533

تعداد بازدید: 292 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-ملك شهر-خيابان مفتح-روبروي آپارتمانهاي ستاره اي-طبقه زيرزمين 

راه های ارتباطی

تلفن: 03134201533 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصفهان-ملک شهر-خیابان مفتح-روبروی آپارتمانهای ستاره ای-طبقه زیرزمین

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشکان و کارشناسان

فاطمه خلیلی

- مامائی

اصفهان-خانه اصفهان-خيابان گلخانه-مجتمع پزشكي حضرت ابوالفضل (ع)


پزشکان و کارشناسان

خدیجه نجفی

- مامائی

اصفهان-پل فلزي-بيمارستان شهيدبهشتي