| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور مهین محمدی دینانی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

مهین محمدی دینانی

پزشکان و کارشناسان - مامائی

تلفن: 03132912220

تعداد بازدید: 112 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصـفهان - خيابان بزرگمهر - بيمارستان شهيدصدوقي 

راه های ارتباطی

تلفن: 03132912220 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

اصـفهان – خیابان بزرگمهر – بیمارستان شهیدصدوقی

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشکان و کارشناسان

شعله جمالی

- مامائی

اصفهان-حسن آباد جرقويه-زايشگاه


پزشکان و کارشناسان

مژگان نظری

- مامائی

اصفهان-دروازه تهران-پشت بانك مسكن-درمانگاه بقيه اله


پزشکان و کارشناسان

معصومه گودرزی خویگانی

- مامائی

اصفهان-خيابان هزارجريب-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-دانشکده پرستاري-گروه مامائي