| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور ناصر گلستانی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

ناصر گلستانی

پزشک - جراحی عمومی؛ متخصص جراحی

تعداد بازدید: 91 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس:  اصفهان-خیابان عسكریه-بیمارستان عسكریه  

راه های ارتباطی

تلفن:  
سایت:  
ایمیل: اصفهان 
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

متخصص جراحی عمومی

آدرس:  اصفهان-خیابان ارتش-بیمارستان 577 ارتش/ اصفهان-خیابان عسكریه-بیمارستان عسكریه

 

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشک

سید احمد امیری

- جراحی عمومی؛ متخصص جراحی

اصفهان-خیابان آمادگاه-جنب فروشگاه جامكو


پزشک

نصراله مولوی

- جراحی عمومی؛ متخصص جراحی

اصفهان-خیابان بزرگمهر-بیمارستان شهیدصدوقی


پزشک

امیرجعفر مدیرگلستان

- جراحی عمومی؛ متخصص جراحی

اضفهان-خیابان آمادگاه-ساختمان آژند-بلوكB-واحد210-طبقه 2

error: Content is protected !!