| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور نوشین اربابی قهرودی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

نوشین اربابی قهرودی

پزشکان و کارشناسان - پزشک عمومی

تعداد بازدید: 125 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس: اصفهان-قهجاورستان-مرکزبهداشتی درمانی قهجاورستان  

راه های ارتباطی

تلفن:  
سایت:  
ایمیل: اصفهان 
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشکان و کارشناسان

معصومه رفیعی

- پزشک عمومی

اصفهان-بهارستان-خيابان الفت-درمانگاه شبانه روزي رازي


پزشکان و کارشناسان

مهرناز سقراطی

- پزشک عمومی

اصفهان-بلوارصفه-بيمارستان الزهراء-بخش پوست


پزشکان و کارشناسان

شیوا توتونیان

- پزشک عمومی

اصفهان-خيابان كاوه-بيمارستان سوانح وسوختگي