| پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور کیهان گلشنی – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

کیهان گلشنی

پزشک - طب اورژانس

تلفن: 03136255555

تعداد بازدید: 175 چاپ صفحه:   

آدرس

استان:اصفهان
شهر: اصفهان
منطقه:
آدرس:  اصفهان-بلوارصفه-بیمارستان الزهراء(س)  

راه های ارتباطی

تلفن: 03136255555 
سایت:  
ایمیل:  
اینستگرام:  
تلگرام:  

امکانات و تجهیزات

بیمه های طرف قرارداد

توضیحات

نمایش آدرس روی نقشه

پزشکان مشابه


پزشک

محسن فرقانی

- طب اورژانس

اصفهان-خیابان آپادانا اول -معاونت درمان


پزشک

امید احمدی

- طب اورژانس

اصفهان-بلوارصفه-بیمارستان الزهراء(س)