اضطراب | | پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور اضطراب – پزشک برتر | بانک اطلاعات جامعه پزشکی کشور

برچسب تمام پست ها

اضطراب

اضطراب و نگرانی

اضطراب – خوره روح نزدیک به یک چهارم ما دچار درجاتی از اضطراب و اختلالات اضطرابی هستیم! و بقیه نیز بیش از حد مورد قبول از نگرانی، دلهره و هیجانات رنج می بریم. اضطراب، به صورت موذیانه و ناپیدا با…

بیشتر بخوانید